Speakers Profiles

Zagreb, May 24th, 2018

  • Marta Dragičević Prtenjača

Docent na Pravnom fakultetu u Zagrebu – Kazneno pravo

Marta Dragičević Prtenjača diplomirala je 2014. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu „Kaznenopravni aspekti pasivnoga podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu“. S konzistentnim odličnim uspjehom kroz srednješkolsko i fakultetsko obrazovanje te bogatim iskustvom u znanstvenom radu gdje je u razdoblju od 10 godina bila na poziciji znanstvenog novaka, asistenta i višeg asistenta, danas obnaša dužnost docentice na katedri za kazneno pravo gdje je uz ostale kolegije nositelj kaznenog prava i gospodarskog kaznenog prava.

Gđa. Marta Dragičević Prtenjača također posjeduje iskustvo u privatnom sektoru, gdje je od 2005. do 2007. godine radila kao odvjetnička vježbenica u u odvjetničkom uredu Ljubica Jukić Radnić. Članica je mnogih udruženja, od kojih se posebno izdvaja članstvo u: Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Hrvatska udruga za europsko kazneno pravo, Balkan Criminology Grupa te Europsko udruženje za kriminologiju. Sudjelovala je u izradi današnjeg Kaznenog zakona kao vanjski suradnik radne skupine za izradu Kaznenog zakona.

Uz stalno usavršavanje u zemlji i inozemstvu, mentorica je dvadesetak diplomskih radova, te mentorica rada koji je dobio Dekanovu nagradu, a koji je priznat kao diplomski rad. Izlagala je na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu te sudjelovala u radu Komisije za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije ICC –Hrvatske, u središnjici ICC-a u Parizu tokom 2015. i 2016. godine.

 

  • Marija Hrebac

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu na smjeru menadžmenta i organizacije te je ovlašteni računovođa.

Direktorica je Agencije za osiguravanje štednih uloga i sanaciju banaka, a tijekom svoje karijere bila je na rukovodećim pozicijama u području menadžmenta, financija, kontrolinga i računovodstva, pri čemu se posebno izdvaja: pozicija direktora financija (Schering Plough Central East AG, Merck Sharpe & Dohme), kontroling menaždera (L’Oreal Zagreb) te pozicija predsjednika nadzornoga odbora (Sunčani Hvar, Croatia banka). Sudjeluje u radu odbora za reviziju Croatia banke te je članica Izvršnog vijeća Međunarodnog udruženja osiguravatelja depozita (IADI) i upravnog odbora Europskog foruma osiguravatelja depozita (EFDI).

Za Ministarstvo pravosuđa redovito održava radionice iz područja restrukturiranja za potrebe obvezne godišnje edukacije stečajnih upravitelja.

 

  • Lucia Ana Tomić

Lucia Ana Tomić stekla je svoje obrazovanje na Ekonomskom (diplomirani ekonomist – smjer financije, magistar specijalist i magistar znanosti) i na Pravnom fakultetu u Zagrebu (diplomirani pravnik). Obnašala je dužnost stručnog savjetnika u uredu predsjednika Vlade RH te je bila na rukovodećim pozicijama u Ministarstvu pravosuđa RH (voditelj odsjeka za propise u Upravi za EU i međunarodnu suradnju), Zagrebačkom Holdingu (Rukovoditelj Sektora Logistika i Pravne i Kadrovske službe), a trenutno je direktorica ureda za usklađenost i podršku Upravi u Hrvatskoj poštanskoj banci.

Uz konstantno usavršavanje, u kojima se posebno ističe poslijediplomski doktorski studij iz trgovačkog i bankarskog prava te prava društava na Pravnom fakultetu u Zagreb, članica je Komisije ICC pri HGK za društveno odgovorno poslovanje i borbu protiv korupcije te odbora pri HUB-u za usklađenost i sprečavanje pranja novca.

 

  • Mia Rupčić

President of Anti-Bribery Academy – Director of Asso231 – Deputy Vice President of GIACC ITALY

Croatian Economist, graduated since 2008, Mia Rupcic has considerable experience, also internationally, in the fields of Anti-Bribery and Corporate Crime, Quality and, in general, in the field of Enterprise Risk & Compliance Management, Assessment, Auditing e Training.

Mia has gained considerable experience in the fields of Risk & Compliance Management and she is Organizational and risk management consultant, particularly on organizational models and management systems, she is member of Supervisory Board (Monitoring Body) and a Risk Analysis Corruption and Transparency consultant on behalf of controlled and subsidiary companies of Public Administration and major national and international companies. She is a certified ISO 37001 Auditor and 231 Auditor (Legislative Decree 231/01 on Criminal liability of legal entities).

She is the co-author of important publications on the subject Anti-Bribery and Corporate Crime.

Anti-Bribery Academy

Anti-Bribery Academy International is the Gruppo Strazzeri’s Company dedicated to offer consulting, auditing and overall a complete catalogue of courses and Masters in the field of Anti-Bribery, thanks to a worldwide network that can assure to all of our clients the necessary know-how in order to work legally in every international market.

Furthermore, our Academy can design special “knowledge transfer’s activities”, based on specific requirements and needs by our clients.

 

Predsjednica Anti-Bribery Akademije – Partner Gruppo Strazzeri – Direktor Asso231 – Zamjenica potpredsjednika GIACC Italy

Nakon diplomiranja 2008. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Mia Rupčić prikupila je značajno međunarodno iskustvo na područjima suzbijanja podmićivanja i gospodarskog kriminala te općenito u domeni upravljanja kvalitetom i Enterprise Risk & Compliance Managementa.

Također, Mia Rupčić posjeduje znatno iskustvo u području upravljanja rizikom i procesom usuglašavanja s međunarodno priznatim normama ISO. Uz pružanje usluga savjetovanja u procesu upravljanja organizacijom i rizicima s posebnim naglaskom na organizacijske modele i sustave upravljanja, Mia je ovlašteni ISO 37001 revizor i 231 revizor (Zakonodavna uredba 231/01 o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba), gdje pruža usluge poboljšanja transparentnosti poslovanja i analizu rizika od korupcije za podružnice javnih uprava te glavnih nacionalnih i međunarodnih kompanija. Suautor je važnih publikacija na temu suzbijanja podmićivanja i gospodarskog kriminala.

Anti-Bribery Academy International djeluje unutar Gruppo Strazzeri društva te pruža usluge savjetovanja i revizije sustava upravljanja, uz održavanje stručnih edukacija u području suzbijanja podmićivanja, a sve zahvaljući globalnoj mreži koja osigurava klijentima nužni know-how u svrhu zakonitog poslovanja na svakom međunarodnom tržištu.

Uz to, Akademija nudi usluge provedbe posebnih aktivnosti koje se tiču transfera znanja na temelju specifičnih potreba i zahtjeva klijenata.

 

  • Ciro Alessio Strazzeri

President/CEO of Gruppo Strazzeri – President of Asso231 – President of GIACC ITALY

Italian Engineer, graduated since 1993, Ciro Strazzeri has considerable experience, also internationally, in the fields of Anti-Bribery and Corporate Crime, Social Responsibility of the organisations, Health and Safety, Quality, Environment and, in general, in the field of Enterprise Risk & Compliance Management, Assessment, Auditing e Training.

He is a certified Management Consultant.

For his proven track record, he performs consulting assignments for years, he is the President of Supervisory Board (Monitoring Body) and a Risk Analysis Corruption and Transparency consultant on behalf of controlled and subsidiary companies of Public Administration and major national and international companies, as well as carrying out lectures throughout the national territory.

He is the author of important publications on the subject Anti-Bribery and Corporate Crime.

 

Gruppo Strazzeri

Gruppo Strazzeri carries out worldwide activities of MANAGEMENT CONSULTING, COMPLIANCE MONITORING, ASSESSMENT, AUDITING and TRAINING for over 23 years to achieve its compliance objectives with existing legislation and voluntary ISO certification standards, in order to obtain an increase companies performance.

 

CEO Gruppo Strazzeri – Predsjednik Asso231 – Predsjednik GIACC ITALY

Nakon diplomiranja 1993. godine, talijanski inženjer Ciro Alessio Strazzeri stekao je znatno iskustvo u području suzbijanja podmićivanja i gospodarskog kriminala, kao i na polju društvene odgovornosti organizacija (Corporate Social Responsibility), sustava upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (BS 18001-ISO 45001), kvalitete (ISO 9001), zaštite okoliša (ISO 14001) te općenito u domeni upravljanja poduzetničkim rizikom i procesom usklađenosti s međunarodno priznatim normama ISO.

Inženjer Ciro Alessio Strazzeri je certificirani konzultant te ovlašteni revizor ISO 37001 i 231 revizor (Zakonodavna uredba 231/01 o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba). Godinama provodi savjetodavne poslove, predsjednik je mnogih nadzornih tijela prema zakonskoj uredbi 231/01 u Italiji te obavlja poslove konzultanta, pružajući usluge poboljšanja transparentnosti poslovanja i analizu rizika od korupcije za podružnice javnih uprava te glavnih nacionalnih i međunarodnih kompanija. Održava predavanja diljem Italije te je autor važnih publikacija na temu suzbijanja podmićivanja i gospodarskog kriminala.

Već duže od 23 godine Gruppo Strazzeri referentna je točka za pružanje usluga savjetovanja, nadzora, revizije i obuke u području sustava upravljanja za suzbijanje podmićivanja. Grupo Strazzeri pomaže organizacijama ispuniti zahtjevne i međunarodno priznate standarde pružajući sveobuhvatne usluge kroz cjelokupni proces certificiranja na način koji potiče povjerenje i stalni razvoj organizacija i društva u cjelini. Društvo se posebno ističe kroz dva globalno uspješna brenda: „Anti Bribery Academy“ i „The Biz Role-Play Academy“, u kojem transferira „know-how“ isključivo kroz role-play metodologiju. Društvo nudi potporu u postupku certificiranja za ISO 37001 normu i ostalih međunarodno priznatih standarda (ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 31000) te potporu provođenja Uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

 

  • Diana Antičić

Diana Antičić ovlašteni je porezni savjetnik od 2004. godine te je ujedno i sudski vještak za financije i poreze, ovlašteni komercijalni revizor, ovlašteni interni revizor za gospodarstvo, ovlašteni procjenitelj vrijednosti društava, imovine i obveza i ovlašteni računovodstveni forenzičar. Osnivačica je te direktorica tri sestrinske tvrtke PKF Hrvatska: PKF Forenzika Prima, PKF Tax Consulting Antičić te PKF Knjigovodstvo Prima. Član je brojnih udruga, između ostalog Udruga poslovnih žena KRUG, Europske mreža žena ambasadorica poduzetništva, te Međunarodnog udruženja istražitelja prijevara ACFE.

PKF Forenzika Prima d.o.o. prvo je hrvatsko društvo specijalizirano za provođenje forenzičnog ispitivanja i nadzora poreznih i računovodstvenih aspekata poslovanja državnih institucija i privatnih društava. Dio je svjetski poznate PKF grupacije koja objedinjuje 400 ureda koji djeluju u 150 zemalja na 6 kontinenata te svojim jasnim rješenjima na području poslovnog savjetovanja, poreza i revizije ostvaruje više od milijardu dolara prihoda. Ima pristup ekskluzivnoj bazi podataka PKF International i mogućnost razmjene iskustva i znanja sa drugim članicama, kao i zajedničkog rada i razvoja projekata i globalnog djelovanja, čime pomaže svojim klijentima zadovoljiti stroge, zahtjevne i međunarodno priznate uvjete ISO 37001 standarda na najbolji mogući način.

 

  • Drago Goić

Drago Goić direktor je certifikacijske kuće SGS Adriatica više od 12 godina. Tijekom svoje karijere, certificirao je mnoga društva, među kojima su najznačajnija: Hrvatska pošta, termoelektrana Plomin, PharmaS Hrvatska, Tommy i mnogi drugi.

SGS Adriatica djeluje od 1993. godine te kao dio najveće svjetske tvrtke kontinuirano nudi inovativne usluge i rješenja koja pomažu njihovim klijentima usmjeriti svoje poslovanje prema naprijed. Uz konstantno širenje poslovanja, trenutno djeluju putem ureda širom Hrvatske. Djelujući kroz brzorastući tim različito profiliranih stručnjaka, pružaju nezavisne usluge koje omogućuju njihovim klijentima poslovanje na održiviji i sigurniji način.  Kako bi pomogli poboljšati kvalitetu i produktivnost, smanjiti rizik te osigurati konkurentnost i brzinu na tržište, njihova rješenja uključuju kontrolu, certifikaciju, auditiranje i verifikaciju putem različitih grana industrije; od poljoprivrede, nafte, plina, ruda, javnog sektora, proizvodnje do građevine.

 

  • Josip Marohnić

Odvjetnik Marohnić karijeru je započeo 2006. godine u odvjetničkom društvu Divjak, Topić & Bathijarević u Zagrebu, gdje je vodio mnoge pravne timove u poslovima savjetovanja inozemnih klijenata. Dodatno iskustvo u međunarodnom okruženju prikupio radeći u razdoblju od 2011. do sredine 2012. godine u odvjetničkom društvu koje je član DLA Piper grupe, gdje je sudjelovao na poslovima korporativnog savjetovanja i restrukturiranja. Takav put u karijeri omogućio mu je otvaranje vlastitog odvjetničkog ureda u suradnji s regionalnim društvom (na području Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine te Makedonije), a ured je 2016. godine prerastao u hrvatsko odvjetničko društvo Marohnić, Tomek & Gjoić.

Odvjetnik Marohnić radio je na predmetima istraga i sumnji na podmićivanja prema FCPA i Bribery Act, usklađivanju procedura multinacionalnih kompanija s lokalnim propisima za nenajavljene pretrage prostora i osoba i provedbi specijaliziranih treninga u području suzbijanja korupcije.